Usponski i uronski ručni ventili za jednocevne sisteme “Monofocus”

Usponski i uronski ventili
Termostatski ventili za jednocevne sisteme
Maksimalni radni pritisak: 10 bar
Maksimalna radna temperatura: 110°C
Garancija: 5 godina