Termostatski uronski ventili za jednocevne sisteme

Termostatski uronski ventili
Ventili za jednocevne sisteme
Maksimalni radni pritisak: 10 bar
Maksimalna radna temperatura: 110°C
Garancija: 5 godina