Termosifonski kolektori

Camel Solar

Termosifonski kolektor Camel Solar sastoji se iz:

Efikasnog bojlera sa izolacijom debljine 80mm
Pločastog kolektora Camel Solar
Osnovne prednosti pločastih kolektora koje proizvodi Camel Solar važe i za termosifonske kolektore:

Apsorber kolektora prekriven selektivnim PVD premazom (patent Camel Solar-a)
Jedinstvena inovativna tehnika zavarivanja koja omoćuvava veći efikasnost i dugoročnu stabilnost kolektora
Slovjevito, antirefklektivno stakle bez gvožđa u svom sastavu

Kategorija