Tacker sistem

Idealni i najjednostavniji sistem za nove objekte
Rešenje za površine sa složenom geometrijom
Sloboda u načinu postavljanja cevi
Garancija sistema: 10 godina