Meibes Energy Pro

Solarni kontroleri

Kontrola pumpe vrši se putem blok modulacije, PWM ili 0-10 V signala.
Iisporuka se vrši sa 2 PT 1000 univerzalna temperaturna senzora i softverom za analizu.

Meibes Basic Pro solarne kontrolere karakterišu:

Digitalni kontroler temperaturnih razlika za upravljanje i kontrolu solarnog termalnog sistema sa potpunom grafikom u boji i osvetljenom pozadinom
4 ulaza za PT 1000 senzore
2 Triac izlaza
volumetrična funkcija za merenje protoka
čitač za SD kartice i USB konekcija (za aptejt softvera, loading/saving podešavanja kontrolera, logging podataka)
20 predprogramiranih hidrauličnih dijagrama
2 kolektorska panela i 2 cilindra
podrška sistemu solarnog grejanja
udaljeni pristup
odmor funkcija
bypass funkcija, i ostale funkcije podrške
Garancija na uređaje kompanije Meibes je 2 godine.

Kategorija