Kepo kotao MC / AC

Karakteristike i prednosti KEPO kotlova na pelet

Ručno čišćenje gorionika (MC) / Automatsko čiščćenje gorionika (AC)
Dostupne snage: 15 kW, 20 kW, 25 kW, 35 kW
Dobra izolacija vrata, poklopca za izmenjivače toplote i vodenog dela kotla
Jednostavno čišćenje kompletnih izmenjivača toplote unutar kotla, jednim potezom ruke
Veliki gabariti spremnika za pepeo
Veliki spremnik za pelet
Štelujuća brava i vrata kotla
Štelujući grejač za potpaljivanje peleta
Masivni i pouzdaniji puž za ubacivanje peleta
WiFi konekcija za daljinsku kontrolu (opciona ugradnja)
Kotlovi u sebi sadrže prateću opremu (ekspanzioni sud, cirkulacionu pumpu, sigurnosni ventil, pip slavinu i automatsko ozračno lonče)

Kategorija