FOCUS – Ručno regulacioni ventili

Ventili sa jediničnom i duplom regulacijom
Maksimalni radni pritisak: 10 bar
Maksimalna radna temperatura: 110°
Garancija: 10 godina