Camel Solar CS10

Vakumski kolektori

Solarni kolektori se sastoje od 10 vakumiranih cevi sa visoko efikasnim selektivnim premazom. Staklena cev u unutrašnjosti ima PVD (fizicki depozit pare) selektivni premaz koji povećava apsorpciju cevi.

U unutrašnjosti staklene cevi se nalaze bakarne cevi tipa U. Ove cevi su zavarene na dodatni apsorber. Apsorber ima svoj sopstveni patentirani selektivni premaz koji povećava prenos toplote na bakarne cevi i slanje toplote ka tečnosti za prenos toplote.

Bakarne cevi tipa U spajaju dve odvojene grane koje su pažljivo smeštene u kutiju od eloksiranog aluminijuma i izolovane kamenom vunom velike gustine.

Solarni kolektori CS nastali su kombinovanjem najnovijih istraživanja i tehnologije. Vakumski kolektori CS, u proizvodnji Camel Solar-a, jesu danas jedni od najefikasnijih solarnih kolektora na tržistu, što potvrđuje i Solar Keymark sertifikat. Solarni kolektori CS su tako projektovani da se voda u istom može grejati i bez prisustva direktnog sunčevog zračenja.

Kategorija