Camel Solar 2.0-4

Pločasti kolektori

CS ravni pločasti kolektori sastoje se od specijalnog fasadnog full-plate (jednokomadnog) apsorbera, premazanog visoko kvalitetnim selektivnim PVD (fizički depozit pare) slojem.

Ploča apsorbera je zavarena na registar koji ima 10 bakarnih cevi. Apsorber je zavaren putem najnovijih tehnika zavarivanja čime se dodatno poboljšava prenos toplote sa apsorbera na tečnost koja prenosi toplotu u bakarnim cevima. Ukoliko je absorber zavaren sa prednje strane, sa protokom vremena dolazi do korozije i samim tim gubljenja efikasnosti. S obzirom na to, apsorber je, kod pločastih kolektora u proizvodnji Camel solar-a, ultrazvučnom metodom zavaren sa zadnje strane, čime se postiže da tokom veka eksploatacije nema gubitaka i cela povrsina biva iskorisćena.
Apsorber je smešten u kućište od anodiziranog aluminijuma i izolovan kamenom vunom velike gustine.

Staklo je solarno kaljeno staklo, bez sadržaja gvožđa i anti-reflektivno je. Premaz na staklu sa niskim stepenom prljanja je antikorozivan i odbija prašinu. Premaz održava staklo providnim sa istim optičkim karakteristikama, što znači da se ono može efektivno samo čistiti.

Zaptivka izmedju kućista i stakla je napravljena od silikona otpornog na visoke temperature i atraktivnog izgleda, svodeći gubitak temperature na minimum.

Nastali kombinovanjem najnovijih istraživanja i tehnologije, Pločasti kolektori 2.0-4 u proizvodnji Camel Solar-a danas su među najefikasnijim kolektorima na tržistu, što dokazuje i Solar Keymark sertifikat. Pločasti kolektori 2.0-4 su tako projektovani da se voda u istom može grejati i bez prisustva direktnog sunčevog zračenja.

Kategorija